Ficció

La ficció és un dels gèneres  tècnicament més exigent, des del guió, rodatge, fotografia, il·luminació, vestuari, atretzo, producció, etc.

L’equip de Gen-Lock vídeo en les ocasions que se li han plantejat projectes d’aquest tipus, ha realitzat obres  de gran repercussió social.

La meva nit de Reis

C. Manlleu nº 38, 1r   I   08500 - Vic (Barcelona)   I   Tel. 93 886 60 30   I   gen.lock@genlockvideo.com