Televisió

Els continguts que subministra Gen-Lock Vídeo a les televisions es poden dividir en dues branques: informatius i programes. Pel que fa a informatius s'ofereix una cobertura diaria en tots els àmbits: social, polític, econòmic, esportiu, etc... Els programes abarquen diferents temàtiques: ciència, esports, economia, salut, medi ambient, territori, etc...

CinELmotion

Informatiu Catalunya

TV3

TVE

L'Últim Trobador

Kopernik

Fem salut

El minut de l'Euro

Futurs Presents

C. Manlleu nº 38, 1r   I   08500 - Vic (Barcelona)   I   Tel. 93 886 60 30   I   gen.lock@genlockvideo.com